UK Sort Code and Account Number ValidationBank Account Validation API Specifications


1. Wat is de IBAN Calculator API?


Reverse SORT code is een online systeem, welke bedrijven voorziet van een interface waarin ze real-time SORT codevalidatie en identificatie kunnen uitvoeren.

Deze functies komen in de vorm van add-on modules die de functionaliteit van je portaal uitbreiden.

Deze SORT-module voegt onze uitgebreide SORT code database toe aan je portaal. Je kan de data bezichtigen met de API en automatische oproepingen invoeren of integreren met de SORT/BIC identificatie database in je software-oplossing.2. Features


SORT module voorziet je met de volgende functionaliteit:
3. API-gebruik


Het API-systeem stelt je in staat om de SORT-code validatie te automatiseren via een simpel HTTP GET of POST verzoek.

De ondersteunde parameters vind je hieronder terug:

Veldnaam Lengte Type Beschrijving
sortcode 6 String De SORT-code
account 8 String Bank Account Number
api_sleutel 128 String Je persoonlijke API-sleutel.
Binnenin je Online Portaal vind je jouw API-sleutel terug, die gebruikt om zoekverzoeken te beveiligen.

VOORBEELD SORT-code en Account Number validatie query.
Een voorbeeld van een SORT-code en Account Number validatie query vind je hier terug:

https://api.iban.com/clients/api/sort-api-v3.php?api_key=[API_KEY]&sortcode=[SORT]&account=[ACCOUNT]

Where:


Een voorbeeld hiervan kan je vinden in de volgende sectie “API XML Response Structure”4. API XML Response Structure


Een XML schema van het antwoord van de API kan je terugvinden in het documentatiearchief.
Een gedetailleerde omschrijving van de velden kan je terugvinden in de onderstaande tabel:

Veldnaam Lengte Type Beschrijving
SORT-CODE 8 of 11 String De SORT/BIC-code waarnaar je zocht wordt gedisplayed wanneer je zoekt m.b.v. SORT-code. Wanneer je zoekt per bank wordt de SORT/BIC-code van de bank vertoond.
BANK 256 String Naam van de bank/kredietinstelling die deze SORT/BIC-code bezit.
TAK 128 String Naam van de specifieke tak waaraan de SORT/BIC-code toegewezen is.
LAND 32 String Volledige naam van het land van oorsprong bv. “Verenigde Staten”
LANDCODE 2 String Twee-letterige afkorting van de landcode bv. US, UK, AU, FR … enz.
STAD 128 String Naam van de stad waar de tak zich bevindt.
ADRES_TAK 128 String Adres van de huidige tak en bank.
LOCATIE 128 Char Bijkomend informatie over de locatie wanneer deze beschikbaar is.
Het API-systeem returnt de resultaten in een XML-formaten, wat eenvoudig kan geparst worden in heel wat verschillende programmeertalen en platformen.

Een voorbeeld van een XML-antwoord van de API voor een SORT-code zoekopdracht ziet er uit als:

<result>
<sort_code>200415</sort_code>
<account>38290008</account>
<iban>GB37BARC20041538290008</iban>
<bank_name>BARCLAYS BANK PLC</bank_name>
<bank_bic>BARCGB21</bank_bic>
<bank_branch>BARCLAYBANK B'CARD N'PTON</bank_branch>
<branch_bic>08L</branch_bic>
<bank_address>DEPT AC BARCLAYCARD HOUSE</bank_address>
<bank_city>NORTHAMPTON</bank_city>
<bank_postalcode>NN4 7SG</bank_postalcode>
<bank_phone>01604 234234 </bank_phone>
<direct_debits>OK</direct_debits>
<pfs_payments></pfs_payments>
<chaps>OK</chaps>
</result>5. API Fouten


In geval van fouten returnt de IBAN API een XML-antwoord die een foutcode bevat.

De XML tags worden terugstuurd zonder andere velden in het XML-bestand.

Hieronder vind je een omschrijving terug van alle foutcodes die kunnen optreden:

<error>Subscription Expired</error>
<error>Invalid API Key</error>
<error>Account number or Sort code is not valid!</error>
<error>Sort code cannot be found</error>
<error>No more queries available, you need to purchase additional queries.</error>