Sortware Plus SOAP API

Overview

We hadden de Sortware Plus API ontwikkeld met gemakkelijke toegang en een vlekkeloze integratie in gedachten. Deze API is alleen beschikbaar via het SOAP-protocol om transactiebeveiliging en platformonafhankelijke compatibiliteit te garanderen.

Ondersteunde methoden

Een lijst met ondersteunde functies met invoer- en uitvoerparameters is te vinden op:
https://api.iban.com/clients/api/eiscd/#

SOAP Respons Structuur

Vanwege de voordelen van het SOAP-protocol hebben we een gedetailleerd WSDL-document gemaakt met de beschrijving van de datastructuren
  geretourneerd door de API.
WSDL Schema kan bekeken worden op:
https://api.iban.com/clients/api/eiscd/?wsdl

Data Structuur

De WSDL biedt een beschrijving van de gegevenstypen die worden geretourneerd.
We hebben de velden en hun respectieve waarden beschreven in een leesbaarder formaat.

Omdat het EISCD-gegevensbestand wordt gebruikt als gegevensbron voor de EISCD API, zijn veldwaarden daar gelijk aan.
Uitgebreide veldgids is te vinden op:

EISCD File Specification
EISCD File Specification in PDF