IBAN ValidatiehulpWanneer je een IBAN naar ons systeem verstuurt voeren we meerdere controles uit om te garanderen dat deze correct en geldig is.

IBAN Checksum


Dit is de eerste en belangrijkste controle die we uitvoeren.
De IBAN-controlecijfers bestaan uit twee cijfers in positie 3 en 4 van de IBAN-code.
Deze worden berekend volgens het MOD97-algoritme en voorzien de primaire integriteitscontrole voor de IBAN-standaard.
Deze wordt door alle 116 deelnemende landen ondersteund.

Indien deze controle niet slaagt zal de API geen verdere tests uitvoeren aangezien de IBAN-code dan al sowieso ongeldig is.


Rekeningnummer Checksum (in BBAN)


Iedere IBAN beschikt tevens over een lokaal bankrekeningnummer, ook wel BBAN genoemd (Basic Bank Account Number).
Sommige landen beschikken daarnaast over een intern controlecijferalgoritme om dit bankrekeningnummer te valideren.
Ieder land gebruikt een eigen, verschillend algoritme en in sommige landen varieert het algoritme van bank tot bank of zelfs over verschillende banktakken heen.

Bijvoorbeeld:

Verenigd Koninkrijk (UK) gebruikt 3 verschillende algoritmes: MOD10, MOD11 en DBLAL met 39 verschillende gewichten. Dit resulteert in méér dan 100 verschillende variaties.

Nederland (NL) gebruikt het MOD11-algoritme met aangepaste gewichten op bankrekeningnummers te valideren.

Duitsland (DE) beschikt over een complexe structuur met 143 algoritmen en verschillende gewichten: MOD10, MOD11, MOD7, enz.

Italië (IT) maakt gebruik van een aangepast MOD10-algoritme om binnenlandse bankrekeningen te valideren.

Zweden (SE) maakt gebruik van 5 verschillende algoritmen: MOD11 & MOD10-algoritmen met verschillende gewichten.

Eenmaal we het geschikte algoritme geïdentificeerd en gevalideerd hebben, weergeeft onze API één van de volgende resultaten weer:

Account Number checksum is valid – Je kan de BBAN als geldig overwegen.

Account Number checksum not correct – BBAN ongeldig. Je kan hieruit afleiden dat de IBAN ook ongeldig is.

Account Number does not support checksum validation – Heel wat banken en verschillende landen ondersteunen BBAN-controlecijfers niet. In dat geval kunnen we enkel steunen op de validatie van de IBAN-controlecijfers.

Op het moment van schrijven ondersteunen 48 landen checksum-validatie voor BBAN en binnenlandse bankrekeningnummers.IBAN Opmaak & Structuur


De tweede controle die we uitvoeren is de land specifieke IBAN-opmaakvalidatie.
Ieder land heeft namelijk zijn eigen interne regels voor de opmaak van specifieke karakters en posities binnen de IBAN.
Deze controle is handig wanneer het land geen BBAN checksum-validatie ondersteunt.

Mogelijke resultaten voor deze controle zijn:

IBAN Formatting and Structure is correct!

IBAN Formatting and Structure is not correct!

Opmaak

Onze validatie-API kan de specifieke opmaak van alle 116 landen die IBAN gebruiken herkennen.

Deze validatie neemt het volgende in overweging:

positie bankcode – controleert of de bankidentificatiecode zich op de juiste plaats bevindt
positie banktakcode – niet alle landen beschikken over banktakcodes. We voeren deze controle uit voor een totaal van 58 landen.
positie nationaal controlecijfer – deze controle wordt enkel uitgevoerd voor landen die de interne controlecijfers ondersteunen. (48 landen)

Structuur

De structuurcontrole vergelijkt de specifieke karakters die gebruikt worden in de verschillende delen van de IBAN-code.
We ondersteunen structuurcontroles voor alle 116 landen die IBAN gebruiken.

De structuurvalidatie controleert of de:

- bankcode alfa, numerieke of alfanumerieke cijfers bevat

- bankidentificatiecode (indien beschikbaar) alfa, numerieke of alfanumerieke cijfers bevat

- nationale controlecijfers (indien beschikbaar) alfa, numerieke of alfanumerieke cijfers bevatIBAN Lengte


Het controleren van de specifieke lengte van de IBAN-code voor ieder land is de derde validatie die we uitvoeren.
Ieder van de 116 landen in ons intern register heeft zijn eigen specifieke lengte.

Mogelijke resultaten hier zijn:

IBAN Length is correct for United Kingdom
***Country Name*** IBAN must be **N** characters long

Indien de IBAN-code langer of korter is dan de opgegeven lengte wordt de IBAN-code als ongeldig gezien.SEPA Ondersteuning


Ten laatste controleren we de landcode voor posities 1 en 2 van de IBAN tegen een lijst met landen die deelnemen aan de SEPA-standaard.

Mogelijke validatieresultaten zijn:

Country supports SEPA!

Momenteel ondersteunt een totaal van 37 landen de SEPA-standaard.